Workshop op maat

Een workshop wordt geheel in overleg en specifiek voor uw organisatie samengesteld. Dit heeft als voordeel dat wij u een optimaal passend programma voor uw bedrijf kunnen aanbieden. In dit verband kunt u denken aan onderwerpen op het gebied van duurzame inzetbaarheid (stress-preventie), communicatie, motivatie, samenwerking en het optimaliseren van doel- en oplossingsgericht werken.

Een workshop is interactief van aard en om die reden zeer geschikt voor groepen van 5 – 15 deelnemers. De deelnemers worden actief betrokken bij het invullen van de specifieke voor uw organisatie geformuleerde doelstellingen. De nadruk ligt hierop omdat zelf gevonden ideeën veel meer effect hebben op lange termijn dan aangedragen oplossingen. Tevens stelt elke deelnemer tijdens een workshop zijn eigen werkboek samen. Dit biedt de mogelijkheid op een later tijdstip het geleerde door te nemen en te implementeren in uw organisatie.