Bijeenkomsten/Thema-avonden

Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten en thema-avonden. De onderwerpen hebben doorgaans betrekking op persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en spiritualiteit. Onder het item 'Agenda' tref je de geplande activiteiten voor de komende periode aan.

Interactieve bijeenkomst Zelfrealisatie; De weg terug naar wie je werkelijk bent’

Ben je tevreden met je leven zoals het nu is? Vraag je je wel eens af of dit nu alles is? Voel je je werkelijk vrij van angst en zorgen? Vertrouw je op het leven? Kun je zijn wie je werkelijk bent? Niet veel mensen zullen al deze vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden. Degenen die dat wel kunnen, kennen ‘het geheim’. Het is het geheim van het Leven of beter; het geheim van je ware Zelf. Met deze bijeenkomst wordt een stap gezet naar het ontrafelen van dit geheim om zo bewust de weg in te kunnen slaan die leidt naar je ware Zelf. Entreeprijs: € 15,- inclusief koffie/thee. Indien gewenst kun je na afloop het door André geschreven boek ’Zelfrealisatie; De weg terug naar wie je werkelijk bent’ voor € 15,00 kopen. André zal het boek met een persoonlijke boodschap signeren.

Interactieve bijeenkomst Zelfrealisatie (verdieping)

Samen met de aanwezigen zal André in gesprek gaan over het onderwerp Zelfrealisatie. Hierbij is alle ruimte om in te gaan op vragen die mensen hebben. Daarbij zal ook worden stilgestaan bij omstandigheden en uitdagingen die je als persoon in het dagelijks leven ervaart en hoe deze zich verhouden tot het ware Zelf. Entreeprijs: € 15,- inclusief koffie/thee.

Interactieve themabijeenkomst BDE

Uitleg wordt gegeven over wat een bijna-doodervaring (BDE) is, de gevolgen van een BDE, kritische opvattingen en de begeleiding van mensen die een BDE hebben meegemaakt. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het met elkaar in gesprek gaan over BDE’s. De bijeenkomst wordt geleid door André Rozendaal. W il je meer weten over BDE’s of heb je zelf een BDE meegemaakt, dan ben je van harte uitgenodigd bij de themabijeenkomst aanwezig te zijn! Entreeprijs: € 15,- inclusief koffie/thee.